Strefa pacjenta Strefa dla lekarza

Test CINtec® PLUS Cytology

Dlaczego CINtec® PLUS Cytology

CINtec® PLUS Cytology jest jedynym testem, który wykorzystuje technologie wykrywania podwójnych biomarkerów do jednoczesnego wykrywania p16 i Ki-67, dzięki czemu zapewnia wyraźny wskaźnik obecności infekcji HPV, która przechodzi transformacje onkogenna. CINtec® PLUS Cytology jest obiektywnym testem biomarkerów rozstrzygającym o wynikach LSIL i ASC-US komórce jest silnie związana w cytologii PAP, na podstawie którego lekarze mogą z pełnym przekonaniem zalecać dalszą obserwacje tylko tym pacjentkom, które odniosą z niej największą korzyść.

Cytologia PAP może być obarczona ryzykiem zmiennosci miedzyobserwacyjnej

Współekspresja p16 i Ki-67 w tej samej komórce jest silnie związana z potwierdzoną chorobą o wysokim stopniu zaawansowania.

CINtec® PLUS Cytology jest obiektywnym testem biomarkerów rozstrzygającym o wynikach LSIL i ASC-US w cytologii PAP, na podstawie którego lekarze mogą z pełnym przekonaniem zalecać dalsza obserwacje tylko tym pacjentkom, które odniosą z niej największa korzyść.

Podsumowanie danych z dziewięciu badań wykazujących wysoką czułość i swoistość testu CINtec® PLUS PLUS Cytology w wykrywaniu CIN2+.

Dowiedz się więcej
o naszych produktach

Wyślij zapytanie