Strefa pacjenta Strefa dla lekarza

Test CINtec® Histology

Dlaczego Badanie CERTAIN

Badanie CERTAIN* jest jednym z największych i najbardziej szczegółowych immunohistochemicznych badań klinicznych. Organizacje CAP (Amerykańskie Kolegium Patologów), ASCCP (Amerykańskie Towarzystwo Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy) i WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zalecają wspomagające stosowanie p16 IHC w ocenie biopsji szyjki macicy. Zastosowanie testu CINtec® Histology jest poparte ponad 100 recenzowanymi publikacjami.

Najnowocześniejsze badanie kliniczne dające znaczące wyniki

Globalny standard opieki

Organizacje CAP (Amerykańskie Kolegium Patologów), ASCCP (Amerykańskie Towarzystwo Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy) i WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zalecają wspomagające stosowanie p16 IHC w ocenie biopsji szyjki macicy. Zastosowanie testu CINtec® Histology jest poparte ponad 100 recenzowanymi publikacjami1,2.

IVD z certyfikatem CE i U.S. 510(k) IVD

Test CINtec® Histology firmy Roche z certyfikatem CE jest jedynym produktem p16 IHC posiadającym zgłoszenie U.S. 510(k) do użytku klinicznego w ocenie biopsji szyjki macicy.

Test CINtec® Histology wnosi obiektywizm do interpretacji biopsji szyjki macicy, pomagając patologom w postawieniu świadomej diagnozy.


Sto biopsji z chorobą

Zgoda i spójność diagnostyczna pomiędzy patologami poprawiła się przy użyciu testu CINtec® Histology**

Gdy test CINtec® Histology był używany do wszystkich biopsji szyjki macicy lub zgodnie z zaleceniami Projektu standaryzacji terminologii dla zmian płaskonabłonkowych układu moczowo-płciowego związanych z HPV (LAST), wykazano znaczną poprawę czułości i swoistości diagnostycznej pomiędzy poszczególnymi patologami3,4.


Test CINtec® Histology umożliwia osiągnięcie jeszcze lepszych wyników pracy

24,7% – wzrost liczby wykrytych chorób w wysokim stopniu w porównaniu do samego testu H&E3.


1. Darragh i in., Archives of Pathology and Laboratory Medicine, 2012, tom 136, nr 10, s. 1266-1297.
2. Stoler i in., „Tumours of the Uterine Cervix“, [w:] Kurman i in. (wyd.), WHO Classification of Tumours of Female Reproductive Organs, Lyon, Francúzsko, IARC oraz WHO, 2014, s. 169 – 206.
3. Stoler i in., American Journal of Surgical Pathology, 2018, tom 42, nr 8, s. 1001-1009.
4. Wright i in., American Journal of Surgical Pathology, 2021, publikacja elektroniczna opublikowana przed drukiem 7 kwietnia, http://doi.org/10.1097/PAS.0000000000001709.

Dowiedz się więcej
o naszych produktach

Wyślij zapytanie