Strefa pacjenta Strefa dla lekarza

Test cobas® HPV

Wczesne wykrycie i utrzymanie szyjki macicy w prawidłowym stanie

Dokładniejsze wykrywanie
to szansa na zachowanie
płodności

Zapadalność na choroby szyjki macicy w poszczególnych grupach wiekowych

Potwierdzona choroba o wysokim stopniu złośliwości ≥CIN3 u kobiet w wieku 25-50+ lat (n=40 901 kobiet kwalifikujących się do oceny)1

Późne wykrycie postępującej choroby może skutkować bardziej inwazyjnymi metodami leczenia, w tym histerotomią.

Kobiety zasługują na najdokładniejsze badanie przesiewowe, niezależnie od wieku

  • Wykonanie testu HPV daje większą pewność co do przyszłego stanu szyjki macicy
    kobiety niż samo badanie cytologiczne1
  • 1. Wright, T. C., i inni. Gynecol Oncol. 2015; 136(2): 189-197

Dowiedz się więcej
o naszych produktach

Wyślij zapytanie